XXIV Spotkanie - warsztaty z szyfrowania

Zaproszenie

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz Fundacja „Matematyka dla wszystkich” zapraszają nauczycieli matematyki oraz uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych na XXIV Spotkanie z ciekawą matematyką zatytułowane:


”VCBIURZDQLH MHVW IDMQH” - warsztaty z szyfrowania


Spotkanie odbędzie się 6 lutego 2020 r. (czwartek) o godzinie 12.30 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 24, sala 4 (parter). Planowany czas spotkania to 60 – 90 minut.

Podczas warsztatów uczniowie zostaną zapoznani z historią i rodzajami szyfrów. Przedstawione zostaną między innymi następujące szyfry: szyfr cmentarny, szyfr Cezara, szyfr Polibiusza. Będą również samodzielnie szyfrować i deszyfrować wiadomości.

Zajęcia poprowadzi dr Anna Szczerba – Zubek - pracownik naukowy Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się za pomocą naszego systemu rejestracji do 4 lutego 2020 r. (aby zgłosić grupę uczniów, podczas wypełniania formularza proszę zaznaczyć opcję osoby towarzyszące i podać ich liczbę). Poniżej znajduje się link do informacji o spotkaniu

https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601800

Prosimy, aby uczestnicy spotkania zabrali ze sobą ołówek.

Zajęcia są bezpłatne. Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail afilus@wombb.edu.pl.