Matematyka jest wszędzie

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Konkurs "Matematyka jest wszędzie" jest obecnie organizowany przez RODN "WOM" w Bielsku-Białej we współpracy z Fundacją "Matematyka dla wszystkich". Konkurs stanowi kontynuację, w rozszerzonej wersji, konkursu zainaugurowanego w roku szkolnym 2011/12 przez Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej. Wówczas konkurs adresowany był wyłącznie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jego główną nagrodą był indeks KN w Bielsku-Białej.

Od roku szkolnego 2013/14 do udziału w konkursie zapraszamy zarówno uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i ponadgimazjalnych.


Cele konkursu:

 • rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką,
 • zachęcanie uczniów do szukania powiązań matematyki z innymi dziedzinami,
 • umożliwienie uczniom dzielenia się swoimi zainteresowaniami i pasjami z rówieśnikami,
 • inspirowanie nauczycieli do stosowania nowych metod i form pracy z uczniami.

Serdecznie zapraszamy!

TERMIN ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONY DO 7 LUTEGO!!!

EDYCJA 9 (2019/2020)

Regulamin

Regulamin Konkursu Interdyscyplinarnego.pdf

Aby wydrukować:

 • kliknij na obiekt
 • wybierz ikonę otwórz w nowej karcie (prawy górny róg obiektu)
 • wybierz drukuj

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz - ZAŁĄCZNIK 1.pdf

Aby wydrukować:

 • kliknij na obiekt
 • wybierz ikonę otwórz w nowej karcie (prawy górny róg obiektu)
 • wybierz drukuj

Oświadczenie ucznia

pełnoletniego/opiekunów ucznia

niepełnoletniego

Oświadczenie - ZAŁĄCZNIK 2i3.pdf

Aby wydrukować:

 • kliknij na obiekt
 • wybierz ikonę otwórz w nowej karcie (prawy górny róg obiektu)
 • wybierz drukuj

Oświadczenie dyrektora szkoły

Zgłoszenie szkoły do konkursu-dyrektor.docx

Aby wydrukować:

 • kliknij na obiekt
 • wybierz ikonę otwórz w nowej karcie (prawy górny róg obiektu)
 • wybierz drukuj