Jak otrzymywać ofertę

RODN "WOM" w Bielsku-Białej przekazuje ofertę dla nauczycieli za pośrednictwem:

  • portalu Ośrodka,
  • wiadomości e-mail rozsyłanych do szkół.

Jeżeli chciałaby Pani/ chciałby Pan otrzymywać na swój prywatny adres e-mail informacje kierowane przez nasz Ośrodek do nauczycieli matematyki bardzo proszę o wypełnienie poniższego formularza.