Jak otrzymywać ofertę

RODN "WOM" w Bielsku-Białej przekazuje ofertę dla nauczycieli za pośrednictwem:

  • portalu Ośrodka,

  • wiadomości e-mail rozsyłanych do szkół,

  • biuletynu Ośrodka (oferta przychodzi na adres email wpisany przy rejestracji oraz po wybraniu opcji TAK w części Biuletyn)